Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Finansiel uro, likviditet og centralbankerne

De finansielle markeder har siden sommeren 2007 været præget af uro. Uroen har skabt spændinger på pengemarkedet i flere lande og bragt centralbankernes likviditetsstyring i fokus.