Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Gennemførelsen af pengepolitikken i euroområdet (2008)

Dokumentationsgrundlag for Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer.