Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Globalisering, arbejdsmarked og ulighed

I denne artikel beskrives nogle mulige konsekvenser af den stigendeintegration af lav- og mellemindkomstlande i verdensøkonomien. Derfokuseres på globaliseringens effekt på aflønningen af arbejdskraft ogpå graden af indkomstulighed i samfundet.