Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Globalisering og danske direkte investeringer

Direkte investeringer foretages af virksomheder på tværs af landegrænserog er en blandt mange indikatorer for omfanget af globaliseringen.De direkte udenlandske investeringer skaber direkte, stabile og længerevarendeøkonomiske forbindelser mellem økonomier, og de spillerdermed en væsentlig rolle i den økonomiske integrationsproces...