Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

IMF under forandring

Den Internationale Valutafond er med den eskalerende globale finanskrise tilbage i fokus i det internationale økonomisk-politiske samarbejde. G20s drøftelser om reform af det internationale finansielle system har givet opbakning til, at IMF skal spille en mere central rolle med særlig fokus på at styrke overvågningen af økonomierne og den finansielle stabilitet. IMF har ydet meget store lån til lande ramt af krisen, herunder Island. Yderligere har IMF de seneste år gennemgået reformer af både egne finanser og landenes repræsentation i IMF (kvote- og stemmefordelingen).