Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kreditderivater – Credit Default Swaps

Et af de mest udbredte og omtalte nye kreditprodukter er de såkaldte credit default swaps. Markedet for dette produkt er vokset markant de seneste år. Desuden har der været meget opmærksomhed på udviklingen i priserne på credit default swaps. De bliver af mange brugt til vurdering af virksomheders og institutioners kreditværdighed