Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kvartalsoversigt 2008 2. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Tema – nogle aspekter af globaliseringen; Globalisering, arbejdsmarked og ulighed; Globalisering og danske direkte investeringer; Valutareserver og statslige investeringsfonde; Danmarks lønkonkurrenceevne; Danmark overgår til Target2...Kvartalsoversigt – 3. kvartal 2008 planlægges offentliggjort 18. september 2008.