Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kvartalsoversigt 2008 3. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Dansk økonomi 2008-10; Roskilde Bank; Kvotering af swap-referencerenter;Færøsk økonomi, oversigt medio 2008; Erfaringer med eurosamarbejdet i de første 10 år; Real konvergens i de nye EU-lande; Nye principper for likviditetsstyring; Kreditderivater – Credit Default Swaps; Vækst, offentlige finanser og indvandring; Chiles finanspolitiske regel. Kvartalsoversigt – 4. kvartal 2008 planlægges offentliggjort 11. december 2008.