Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Monetære og finansielle tendenser

Kvotering af swap-referencerenter

Danmarks Nationalbank påbegynder pr. 1. oktober 2008 dagligt at beregne og offentliggøre swap-referencerenter for løbetiderne mellem 2 og 10 år. Offentliggørelsen foretages på baggrund af daglige indberetninger fra 7 pengeinstitutter, heraf 4 danske og 3 udenlandske...