Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Om Nationalbanken

Nationalbankens opgaver

Publikationen beskriver Nationalbankens opgaver og formål som centralbank. Den er henvendt til alle – også til dig, der ikke tidligere har stiftet bekendtskab med nationalbankøkonomi. Publikationen kan bestilles gratis – både enkeltvis og i klassesæt. En engelsk oversættelse er under udarbejdelse og forventes klar ultimo august.