Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Nye principper for likviditetsstyring

Likviditetsrisiko er en naturlig del af traditionel bankvirksomhed. Det seneste års finansielle uro har vist, at der er behov for at revidere tilgangen til og tilsynet med styring af likviditetsrisici. I denne artikel gennemgås de nye anbefalinger og principper inden for disse områder.