Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Internationalt samarbejde

Real konvergens i de nye EU-lande

De nye EU-lande har igennem de sidste 10 år nærmet sig indkomsten pr. indbygger i de gamle EU-lande, dvs. der er sket en real konvergens. Samtidig har landene store underskud på betalingsbalancen og øget inflationspres. Der er både cykliske og strukturelle forklaringer på udviklingen, ligesom valget af valutaregime påvirker konvergensprocessen.