Rapporter er tilbagevendende beretninger om Nationalbankens arbejdsområder og virksomhed. Her finder du bl.a. Nationalbankens årsrapport. Rapporter er for dig, der har brug for en status og opdatering på den forgangne periode.

Statsgæld

Statens låntagning og gæld 2007

Statslige overskud i de seneste 10 år har medført, at statsgælden er nedbragt fra ca. 600 mia.kr. i 1997 til ca. 250 mia.kr. i 2007. Statsgælden er faldet fra ca. 115.000 kr. pr. indbygger i 1997 til ca. 45.000 kr. pr. indbygger i 2007. Gældsnedbringelsen har været særlig kraftig de seneste 3 år, hvor statsgælden er halveret.