Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Tabelafsnit, 2. kvartal 2008

Tabelafsnit til Kvartalsoversigten 2. kvartal 2008