Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Udviklingen i arbejdsudbuddet

Arbejdsstyrken er øget under det seneste opsving, selv om den demografiske udvikling ville tilsige et fald. Stigningen i arbejdsstyrken og arbejdstiden pr. beskæftiget har tilsammen løftet arbejdsudbuddet med mere end 160.000 personer siden 2004. Det er især det omfang, hvormed det er lykkes at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, som adskiller dette opsving fra tidligere. Et større arbejdsudbud er først og fremmest nødvendigt for at sikre finanspolitisk holdbarhed.