Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Vækst, offentlige finanser og indvandring

Vækst i produktiviteten er bestemmende for udviklingen i et lands materielle velstand. Produktivitetsudviklingen har herhjemme over det seneste årti været svagere end i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med. I det lange perspektiv vil det ikke være muligt at opveje en lav vækst i produktiviteten med en øget arbejdsindsats. Ved tilgang af arbejdskraft udefra er erhvervsfrekvensen for indvandrerne afgørende for, om de bidrager til velstandsudviklingen og holdbarheden på de offentlige finanser.