Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

International økonomi

Valutareserver og statslige investeringsfonde

Inden for de sidste 20 år er der sket en øget globalisering og integrationaf varemarkederne og de finansielle markeder. Køb og salg af varer ogfinansielle aktiver, fx aktier og obligationer, foregår i stadigt stigendeomfang på tværs af landegrænserne, ligesom virksomheder og bankeropererer på tværs af grænser...