Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

WP 51/2008: En forbrugsrelation for husholdningerne

I papiret estimeres en forbrugsfunktion på grundlag af nye data for husholdningernes formue. Udgangspunktet er en standard fejlkorrektionsmodel, hvor forbruget på langt sigt forklares ved udviklingen i indkomst og formue. Modellen, der er estimeret på kvartalsdata for perioden 1973-2005, udmærker sig ved, at langsigtsammenhængen er signifikant og stabil over tid, ligesom modellen umiddelbart opfylder et krav om homogenitet, dvs. at forbruget på langt sigt vokser proportionalt med indkomst og formue. Modellen kan grundlæggende tolkes som en re-estimation af den eksisterende forbrugsrelation i Mona. Denne baserer sig på indkomst- og formuedata for den samlede private sektor, men har problemer med at forklare forbrugsudviklingen efter 1998, hvor den historiske sammenhæng mellem forbrugs- og formuekvoterne for den private sektor har vist sig ikke længere at være gyldig. Brug af data for husholdningerne er teoretisk mere adækvat for en beskrivelse af privatforbruget og løser samtidig problemet med manglende modelstabilitet i de senere år.