Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

WP 52/2008: Afhænger strukturerne på arbejdsmarkedet af det monetære regime? – En empirisk undersøgelse for Danmark 1875-2007

Erfaringen fra de seneste hundrede år kunne tyde på, at strukturerne på arbejdsmarkedet i Danmark delvist afhænger af det monetære regime. Et troværdigt monetært regime, som leverer på endemålet om stabile priser, giver basis for en fast forankring af inflationsforventningerne omkring prisstabilitet, hvilket gør det lettere at anvende flerårige lønkontrakter og en højere grad af decentral løndannelse blandt fremadskuende lønmodtagere og arbejdsgivere. Fravær af et troværdigt monetært regime, som resulterer i høje og volatile inflationsrater, gør det mere attraktivt at anvende kortere overenskomstperioder og centraliseret løndannelse samt tilskynder til prisindeksering af lønningerne. Hvis strukturerne på arbejdsmarkedet i nogen grad er endogent afhængig af det monetære regime, kan resultater og politik konklusioner fra teoretiske modeller, som behandler disse forhold som eksogent givne, muligvis være tvivlsomme.