Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

WP 53/2008: Arbejdsmarkedsasymmetrier i en møntunion.

Dette papir tager et første skridt i analysen af, hvordan en møntunion fungerer, når arbejdsmarkedsstrukturerne er forskellige på tværs af landegrænser. Forskelle i lønfleksibilitet, markedsmagt og landestørrelse tillades i en model med både landespecifikke og fælles stød.Implikationerne af asymmetrier for både den overordnede makroøkonomiske stabilitet i møntunionen og den landespecifikke situation analyseres. Det vises, at asymmetrier kan have vigtige effekter, og at der er betydelige spill-over-effekter. Blandt andet viser analysen, at den aggregerede outputvariabilitet ikke er strengt stigende i graden af nominel rigiditet, men snarere pukkelformet. En disproportional andel af konsekvenserne af lønrigiditet kan tilfalde små lande, og et ufleksibel land opnår ikke nødvendigvis større stabilitet ved at blive mere fleksibelt. Der kan derfor være en konflikt mellem den grad af fleksibilitet, der opfattes som hensigtsmæssig i et enkelt land og i hele møntunionen.