Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Markedsoperationer

WP 54/2008: En empirisk analyse af de bestemmende faktorer for swap spændet

I dette papir udfører vi en omfattende analyse af de bestemmende faktorer for det amerikanske swapspænd, hvori en bred vifte af teoretisk motiverede faktorer tages i betragtning. Vi undersøger, hvordan de forskellige mulige faktorers påvirkning af swapspændet ændres, når tidshorisonten ændres. Faktorernes følsomhed over for alle tænkelige modelspecifikationer har været undersøgt. Vi finder bl.a. at Treasury- og aktiemarkedsvolatiliteten såvel som aktiviteten på swapmarkedet blandt ejerne af amerikanske realkreditobligationer påvirker det amerikanske swapspænd kraftigt.