Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

WP 55/2008: Fiskale stød og reale rigiditeter

I dette papir viser vi, at de empirisk plausible resultater om effekterne af fiskale stød i Galí, López-Salido og Vallés (2007) afhænger af en høj grad af prisstivhed og en stor andel af finansielt begrænsede agenter. Reale rigiditeter i form af vanedannelse, fast virksomhedsspecifik kapital og Kimball-efterspørgsel samvirker på interessant vis med nominelle og finansielle rigiditeter og tillader os at reproducere den samme forbrugsmultiplikator som i Galí et al. (2007) med kun to en halv kvartalers forventet prisstivhed i stedet for fire, og kun 30 pct. begrænsede agenter i stedet for 50 pct. Derfor er reale rigiditeter også nyttige i beskrivelsen af effekterne af fiskale stød i tillæg til monetære stød og produktivitetsstød, som det er blevet vist i den eksisterende litteratur.