Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

International økonomi

WP 57/2008: The Chilean Fiscal Rule

Siden 2001 har den chilenske finanspolitik været baseret på en regel om strukturelt overskud. Med denne regel forpligter regeringen sig til at begrænse de offentlige udgifter til de strukturelle indtægter fratrukket målsætningen for det strukturelle overskud, hvilket er målt i forhold till BNP. Beregningen af den strukturelle balance afhænger af produktionstendensen, den langsigtede kobberpris samt den strukturelle indtægt fra Codelcos salg af molibdenum. Mens sidstnævnte beregnes med en referencepris lig med et historisk gennemsnit, afhænger de to førstnævnte af paneler bestående af uafhængige eksperter, som mødes en gang om året. Det faktum, at uafhængige eksperter har betydelig indflydelse på det offentlige budget, adskiller den chilenske finanspolitiske regel fra lignende regler anvendt i andre lande.