Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

WP 59/2008: Det danske pengemarkeds topologi

Dette working paper præsenterer den første topologiske analyse på data fra det danske betalingssystem for store betalinger mellem de danske pengeinstitutter. Vi analyserer strukturen i to forskellige netværk, der håndterer to forskellige typer af transaktioner. Det første netværk er pengemarkedsnetværket, dvs. dag-til-dag lån mellem pengeinstitutterne. Det andet netværk er netværket af kundedrevne transaktioner, dvs. betalinger som følge af bankkunders efterspørgsel. Vi viser, at strukturen i disse to netværk er forskellig. Analysen bidrager til den nye og voksende litteratur om netværkstopologiske analyser af strukturen i betalingssystemer i forskellige lande.