Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Automatiske stabilisatorer

De automatiske stabilisatorer i det offentlige budget indebærer, at budget-saldoen reagerer på konjunkturudsving, og at udsvingene i den økonomiske aktivitet på den baggrund dæmpes. Artiklen søger at kvantificere styrken af de automatiske stabilisatorer. Det sker ved inden for MONA-modellen at analysere virkningerne på de offentlige finanser og den økonomiske aktivitet af stød til efterspørgslen. Beregningerne viser, at de automatiske stabilisatorer har potentielt store og hurtigtvirkende effekter på såvel det offentlige budget som privat produktion og beskæftigelse.