Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Centralbankernes tiltag og balancer under krisen

Udenlandske centralbanker har i forbindelse med den finansielle krise bevæget sig ind på markeder, de normalt ikke agerer på, og de har øget deres balance betydeligt gennem udlån og køb af værdipapirer. Nationalbankens balance er også steget, men baggrunden herfor har primært været en øget valutareserve. Fastkurspolitikken indebærer, at Nationalbanken har behov for en betydelig valutareserve. Nationalbankens udlån i valuta i forbindelse med swaps med ECB og Federal Reserve har desuden afsat et tydeligt midlertidigt aftryk på Nationalbankens balance. Penge- og realkreditinstitutterne har ikke foretaget lån gennem Nationalbankens midlertidige låneordninger i kroner. Om end låneordningerne ikke har påvirket Nationalbankens balance, har de givet institutterne større sikkerhed for at kunne opnå likviditet.