Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Danske realkreditobligationer under den finansielle uro

Den finansielle uro medførte i efteråret 2008, at likviditeten forsvandt fra mange af de europæiske markeder for dækkede obligationer. På det danske marked var der dog fortsat udstedelser. I artiklen beskrives en række årsager til, at det danske marked adskilte sig fra andre europæiske markeder, og konsekvenserne for prisdannelsen belyses.