Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

International økonomi

Den kinesiske økonomi og finanskrisen

De første faser af den finansielle krise påvirkede kun i meget begrænset omfang den høje vækst i Kina. Dette blev set som støtte til teser om, at den kinesiske økonomi kunne afkobles fra industrilandene. De seneste måneder er udviklingen i Kina dog forværret hurtigt og kraftigt, og det er tydeligt, at økonomien endnu ikke er selvbærende. Den økonomiske politik er lempet kraftigt for at forsøge atfastholde væksten og undgå høj arbejdsløshed og social uro.