Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Energieffektivitet og konkurrenceevne

Danmark har en af verdens mest energieffektive økonomier. Det giver danske virksomheder en konkurrenceevnegevinst, når energipriserne er høje. Beregninger viser, at en fordobling af energipriserne isoleret set forbedrer den danske konkurrenceevne med godt 2 pct. Det sker som følge af, at stigende energipriser slår mindre igennem på industriens færdigvarepriser herhjemme end hos vore konkurrenter. Omregnet til lønkroner svarer det til en besparelse på ca. 15 kr. pr. time i industrien.