Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Essays on Macro-Finance and Monetary Policy

Afhandlingen belyser teoretiske og empiriske aspekter af pengepolitik og finansieringsforhold.Afhandlingen belyser teoretiske og empiriske aspekter af pengepolitik og finansieringsforhold.Afhandlingen belyser teoretiske og empiriske aspekter af pengepolitik og finansieringsforhold. Kapitel 1 analyserer real tids effekter af steriliseret intervention på DKK/EUR valutamarkedet ved hjælp af høj-frekvent data for interventioner udført af Nationalbanken. Vi finder, at interventioner påvirker valutakursafkast på en både økonomisk og statistisk signifikant måde, når retningen af interventionen er konsistent med den førte pengepolitik. Kapitel 2 analyserer intradagseffekterne af steriliserede interventioner i DKK/EUR valutakursmarkedet på forskellen imellem bid - og ask valutakurspriser ved hjælp af højfrekvent data for interventioner udført af Nationalbanken. Hovedresultatet er, at interventionskøb og interventionssalg begge påvirker bid-ask spread signifikant, men i forskellige retninger: Interventionssalg af EUR reducerer, i gennemsnit, spreadet imens interventionskøb af EUR i gennemsnit udvider spreadet. Kapitel 3 inkluderer på en konsistent måde en rolle for den lange rente i den monetære transmissions mekanisme. En mulig sammenhæng imellem ændringer i lange renter og den samlede økonomi er realkreditmarkedet, og det er hvad modellen i dette kapitel udnytter. Endelig analyserer kapitel 4 de problemer, som repræsentativ agent DSGE modeller har med at generere empiriske plausible første og anden momenter af risikopræmier på obligationsmarkeder. Modellen i kapitlet giver empirisk plausible momenter for risiko præmier samt et mikro-fundament til modeller, der er i stand til at genere plausible risiko præmier - de såkaldte affine rentekurvsmodeller fra den finansielle litteratur.