Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Etablering af VP-datterselskab i Luxembourg

VP Securities A/S, VP, etablerede sidste år en værdipapircentral i Luxembourg, VP Lux S.á r.l., primært med det formål at give danske banker og realkreditinstitutter adgang til at udstede euroobligationer fra euroområdet.Herved blev der åbnet mulighed for, at investorer kan rejse eurolikviditet på baggrund af dansk udstedte værdipapirer i VP Lux, idet sådanne værdipapirer denomineret i euro kan bruges som sikkerhedsstillelse ved lån i centralbankerne i euroområdet...