Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Færøsk økonomi – oversigt medio 2009

Den økonomiske afmatning har bredt sig til hele den færøske økonomi, og arbejdsløsheden er kraftigt stigende. Fiskeriet er ramt af fald i både fangstmængderog priser. Eksportindtægterne holdes oppe af en gunstig udvikling for laks fra havbrugene. Efter kraftige fald i importen synes underskuddet på handelsbalancenstort set at blive elimineret i 2009. Landskassen har stigende underskud.