Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Finanskrisen og Østeuropa

Efter flere år med høj økonomisk vækst er en stor del af de østeuropæiske lande på det seneste blevet ramt af en voldsom økonomisk krise. Artiklen ser på årsagerne til krisen samt landenes og det internationale samfunds håndtering heraf.Endvidere belyser artiklen, i hvilken grad vesteuropæiske lande, herunder Danmark, er eksponeret over for krisen.