Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Finanspolitik i EU: Udvikling og udfordringer

De offentlige finanser er under pres i EUs medlemslande. Markant økonomisk nedgang og lempelse af finanspolitikken får skatteindtægterne til at falde og de offentlige udgifter til at stige. Hertil kommer udgifter til at sikre den finansielle stabilitet. Artiklen ser nærmere på udviklingen i de offentlige finanser i 2008 og de kommende år. Dernæst gennemgår artiklen brugen af stabilitets- og vækstpagten i den nuværende situation og giver en status for lande i EUs budgetunderskudsprocedure og de mellemfristede målsætninger om budgettilpasning.