Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Globale ubalancer og den finansielle krise

Igennem de sidste ca. 10 år har en række lande haft stigende betalingsbalanceoverskud/underskud, bl.a. nåede det amerikanske betalingsbalanceunderskud op på ca. 1,5 pct. af globalt BNP i 2006. Artiklen belyser, hvilken rolle disse globale ubalancer har spillet i forhold til den nuværende finansielle krise.