Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Konjunktur, aktivpriser og kreditgivning

Under stærke opsving opbygges ofte ubalancer i økonomien, som efterfølgende må udlignes. Det skete også under det seneste opsving herhjemme, som var kendetegnetved en usædvanligt stærk kreditudvidelse og stigning i ejendomspriserne. I praksis er det svært at definere, hvornår der er tale om en uholdbar udvikling, og erfaringerne viser, at det er meget svært at styre en sådan forventningsdreven udvikling. Det sikreste er at fastholde et mellemfristet sigte i den økonomiske politik og opgive forestillingen om, at det er muligt at finjustere konjunkturerne.