Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kreditinstitutter og procyklikalitet

Kreditgiverne har en tendens til at forstærke udsving i konjunkturerne eller sagt med andre ord at virke procyklisk. En række forhold, herunder finansiel regulering, kan påvirke kreditinstitutters muligheder for at yde kredit hen over en konjunkturcykel. På internationalt plan er der enighed om, at både regnskabsregler og kapitaldækningsregler skal justeres med henblik på at reducere procyklikaliteten i den finansielle sektor. Artiklen giver et overblik over det arbejde, som er iværksat for at mindske procyklikalitet.