Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kvartalsoversigt, 2009 1. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Dansk økonomi 2009-11; Pengemarkedet under den finansielle krise og pengeinstitutternes udlånsrenter; Automatiske stabilisatorer; Udviklingen i europæisk værdipapirafvikling; Nationalbankens udlånsundersøgelse – Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik; Den kinesiske økonomi og finanskrisen; Nils Bernsteins indlæg ved Folketingets Europaudvalgs høring 22. januar 2009... Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2009 planlægges offentliggjort 11. juni 2009.