Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kvartalsoversigt, 2009 2. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Etablering af VP-datterselskab i Luxembourg; Udbud af amerikanske statsobligationer og den lange rente; Finanspolitik i EU: Udvikling og udfordringer; Globale ubalancer og den finansielle krise; Finanskrisen og Østeuropa; Lønudviklingen i Danmark; Energieffektivitet og konkurrenceevne. Kvartalsoversigt – 3. kvartal 2009 planlægges offentliggjort 17. september 2009.