Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kvartalsoversigt, 2009 3. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Dansk økonomi 2009-11; Nationalbankens euro- og dollarauktioner; Danske realkreditobligationer under den finansielle uro; Kreditinstitutter og procyklikalitet; Virkning af finanspolitik under krisen; Færøsk økonomi – oversigt medio 2009; Økonomiske mekanismer i den globale klimapolitik. Kvartalsoversigt – 4. kvartal 2009 planlægges offentliggjort 10. december 2009.