Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Lønudviklingen i Danmark

Lønstigningstakten i Danmark har siden midten af 1990'erne været relativt afdæmpet givet det pres, der efterhånden opstod på arbejdsmarkedet. I artiklen beskrives de senere års udvikling på arbejdsmarkedet, herunder arbejdsmarkedsreformerneog decentraliseringen af løndannelsen, og der gennemføres en empirisk analyse af lønudviklingen i perioden 1975-2007. Analysen peger på, at lønudviklingen på længere sigt kan beskrives ved en reallønskurve. I modsætning til den traditionelle phillipskurve følger det af reallønskurven, at økonomisk politik, der søger at reducere ledigheden ved at stimulere efterspørgslen, ikke har den ønskede effekt på længere sigt.