Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Nationalbankens euro- og dollarauktioner

Op til investeringsbanken Lehman Brothers' kollaps i september 2008 frøs de internationale pengemarkeder til. Aktørerne bestræbte sig på at sikre deres egen likviditet og var tilbageholdende med at låne ud til modparter og kunder og påtage sig modpartsrisiko. Det betød, at de danske penge- og realkreditinstitutter havde særdeles svært ved at skaffe sig den nødvendige udenlandske likviditet...