Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Nationalbankens udlånsundersøgelse – Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik

Nationalbankens nye udlånsundersøgelse følger ændringer i udlånspolitikken i de største penge- og realkreditinstitutter. Undersøgelsen er en kvalitativ statistik med informationer om faktorerne bag og forventninger til udviklingen i institutternesudlån. Udlånsundersøgelser kendes fra andre lande, hvor de har brede anvendelsesmuligheder og bl.a. viser, at ændringer i udlånspolitikken er tæt korreleret med realøkonomiske faktorer.