Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Ny europæisk tilsynsstruktur

Forslag til ny europæisk tilsynsstruktur medfører oprettelsen af European Systemic Risk Board, ESRB, og European System of Financial Supervisors, ESFS. Formåleter at forbedre henholdsvis makro- og mikrotilsynet med det finansielle system.