Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Internationalt samarbejde

Økonomiske mekanismer i den globale klimapolitik

Global opvarmning søges reduceret ved at opstille mål for formindskelse af udslippet af CO2. Den økonomiske omstilling kan løses uden at sætte vækst og velfærdover styr, og det er muligt at komme ganske langt ved at formindske de mest åbenbare ineffektiviteter i den eksisterende regulering. Opgaven stiller store krav til det internationale samarbejde om redskaberne til at sikre reduktionen.