Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Pengemarkedet under den finansielle krise og pengeinstitutternes udlånsrenter

Likviditetskrise på pengemarkederne har ført til højere finansieringsrenter for pengeinstitutterne, og dette slår igennem på udlånsrenterne over for husholdninger og virksomheder. Især små og mellemstore banker har været ramt af højerefinansieringsrenter. Den væsentlige merrente for de mindre banker er bemærkelsesværdig set i lyset af garantien for bankindskud i Bankpakke I.