Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Pengepolitik i Danmark, 3. udgave (2009)

I kapitel 1 præsenteres den overordnede strategi for den danske pengepolitik set i forhold til andre lande. Kapitel 2 beskriver de instrumenter, som Nationalbanken anvender til at styre den korte rente. Kapitel 3 giver en grundig beskrivelse af den danske fastkurspolitik over for euro og det danske valutamarked, mens pengemarkedet behandles i kapitel 4. Endelig præsenteres i kapitel 5 betydningen af rente- og valutakursbevægelser for den danske økonomi. Dette er 3. udgaven af Pengepolitik i Danmark udkommet i 2009.