Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Prisstabilitet og beskæftigelse

Lav inflation er i dag den primære målsætning for pengepolitikken i de fleste lande. På den baggrund diskuterer artiklen, hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i pengepolitikken. Pengepolitikken bør primært fokusere på prisstabilitet, mens der må andre økonomisk-politiske instrumenter på banen, hvis vækst og beskæftigelse ønskes varigt fremmet.