Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

SEPA Direct Debit – et nyt europæisk betalingsprodukt

De europæiske banker lancerede 2. november 2009 et nyt produkt til betalingsopkrævninger i euro, kaldet SEPA Direct Debit. Pengeinstitutterne i Danmark tilbyderogså det nye produkt. Nationalbanken understøtter dette ved at deltage i et fælleseuropæisk betalingssystem for SEPA Direct Debit, STEP2, på vegne af institutterne.