Rapporter er tilbagevendende beretninger om Nationalbankens arbejdsområder og virksomhed. Her finder du bl.a. Nationalbankens årsrapport. Rapporter er for dig, der har brug for en status og opdatering på den forgangne periode.

Dansk økonomi

Statens låntagning og gæld 2008

I 2008 fik staten et overskud på 52 mia.kr., svarende til 3 pct. af BNP. Som følge af overskuddet blev statsgælden reduceret til 195 mia.kr. Det svarer til en statsgæld på 11 pct. af BNP eller ca. 35.000 kr. pr. indbygger. I 2008 var renteudgifterne 11,6 mia.kr., svarende til 0,7 procent af BNP. Danmark er med en lav statsgæld i en gunstig situation sammenlignet med andre lande.